JudeanGuide.com | מדריך טיולים

JudeanGuide.com | מדריך טיולים


תיאור הפרויקט

אתר פרוטפוליו למדריך טיולים מוסמך, האתר מיועד לתיירות מחו״ל ומאפשר הזמנות אונליין של טיולים לקבוצות בארץ ובמדבר סיני.

האתר מתורגם וזמין ב- 3 שפות שונות, הוא מכוון ומותאם למספר קהלי יעד ולשפת האם של כל אחד מהם.

באתר מערכת דינמית המאפשרת להוסיף, לעדכן ולשנות את הטיולים המוצגים ובנוסף מאפשרת ביצוע הזמנות אונליין.

הצג אתר