Rythmus.co.il | ריתמוס הפקות

Rythmus.co.il | ריתמוס הפקות


תיאור הפרויקט

Rythmus.co.il תוכנן כאתר פרוטפליו למפיק אירועים המתמחה בהפקת בר מצוות וסיורים חוויתים בירושלים.

האתר כולל מודול לתכנון אירועים ומסוף סליקה המאפשר הזמנה וניהול אירועים בהתאם למטרות ולמודל העסקי של הלקוח.

ממשק הניהול כולל מערכת CRM מתקדמת ומערכת ניהול תוכן ידידותית למשתמש המאפשרת שליטה מלאה בעריכת והעלאת תכנים וגם אפשרויות מתקדמות להתאמה אישית של העיצוב.

הצג אתר