Zuz.co.il | מערכת לאיתור מלונות

Zuz.co.il | מערכת לאיתור מלונות


תיאור הפרויקט

מערכת דינאמית לאיתור והזמנת מקום במלונות. פונקציונליות הזמנה נרחבות ועיצוב מקצועי ומלוטש.

תכונות עיקריות ותועלות:

  • הרשאות ניהול ואפשרויות אישור או דחייה של תביעות הזמנה שהוגשו ע”י המבקרים.
  • כל בית מלון שמתווסף למאגר הנתונים כולל תצוגה של לוח שנה המאפשר לגולש לאתר בקלות את זמינות החדרים.
  • טפסי הזמנה דינאמיים המאפשרים התאמה מלאה לתנאי המלון ומיקסום הפוטנציאל העסקי של כל הזמנה המתקבלת.